Business
Facilitator
Uddannelsen

Certified Professional Business Facilitator

8 dages internationalt certificeret facilitatoruddannelse

Afholdes i København og Aarhus

29.800,- kr. ekskl. moms
Næste uddannelser starter
København: 11.-13. marts 2024 (6 ledige pladser)
Aarhus: 2.-4. april 2024  (8 ledige pladser)

Lær facilitering på højeste niveau!

Lær at facilitere komplekse menneskelige interaktioner med ro, overblik, indsigt, nærvær, energi og begejstring, baseret på en dyb og respektfuld forståelse af personlighedstyper, gruppedynamikker,  samarbejdspsykologi, motivation og avancerede kommunikative strukturer, samt en omfattende værktøjskasse til professionel resultatskabelse

Din tryghed:  Vi har trænet mere end 8.500 facilitatorer

Business Facilitator Uddannelsen
– Professionel Business Facilitator Certificering

Business Facilitator Uddannelsen er en fantastisk, omfattende og indsigtsgivende professionel facilitator certificeringsuddannelse. På Business Facilitator Uddannelsen (BFU) kommer du helt i dybden med både principperne bag facilitering, værktøjskassen og psykologien bag effektive teams. Det er en certificeringsuddannelse, og det betyder at du ved bestået certificering har papir på dine færdigheder som Certified Professional Business Facilitator.

Målgruppen er ledere, facilitatorer, forretningsudviklere, projektledere, interne konsulenter, Scrum Masters, RTEs, programledere, specialister og andre nøglemedarbejdere.

Business Facilitator Uddannelsen blev introduceret i Danmark i 2012, og vi nærmer os nu hold 45. Uddannelsen udbydes internationalt og vi har siden 2012 certificeret mere end 450 Professionelle Business Facilitators fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Irland, Tyskland, Polen og Litauen.

Business Facilitator Uddannelsen er forankret i IAF’s (International Association of Facilitators) 6  kernekompetencer og etiske kodeks for professionel facilitering. Uddannelsen er meget omfattende, praktisk orienteret og direkte anvendelig. Uddannelsen er baseret på et omfattende teoretisk fundament samt praktiske erfaringer fra mere end 20 års professionel facilitering, samt træning af over 8.500 facilitatorer. Uddannelsen, værktøjer og materialer tilpasses og optimeres konstant i forhold til de krav og forventninger, der stilles til professionel facilitering i en forretningsmæssig kontekst.

Vores mål er altid at levere den mest tidsvarende, relevante, konkrete og direkte anvendelige facilitator certificeringsuddannelse på markedet.

Der sker meget spændende indenfor facilitering og professionel afholdelse af møder og workshops. Hen over sommeren 2023 har vi derfor lavet gennemgribende og omfattende opdateringer af  manualen, undervisningsmaterialet, vores digitale platforme og videoer med værktøjsdemonstrationer,  faciliteringsrammeværket og selvfølgelig værktøjerne. For dig betyder det, at du nu får en endnu bedre og mere præcis understøttelse af din udvikling som facilitator, og at du er sikker på, at du undervises i de nyeste, mest effektive og mest værdiskabende faciliteringsteknikker og metoder.

Business Facilitator Uddannelsen
– Du kan tilmelde dig disse forløb

København, Efterår 2023

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 45
(Uddannelse er i gang)
- Modul 1:   3 dage, 6.-8. nov. 2023
- Modul 2:   2 dage, 11.-12. dec. 2023
- Modul 3:   2 dage, 15.-16. jan. 2024
- Modul 4:   1 dag,    29. feb. 2024
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Aarhus, Efterår 2023

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 46
(Uddannelse er i gang)
-  Modul 1:    3 dage, 11.-13. sep. 2023
-  Modul 2:    2 dage, 9.-10. okt. 2023
-  Modul 3:    2 dage, 13.-14. nov. 2023
-  Modul 4:    1 dag,    14. dec. 2023
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

København, Forår 2024

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 47
(6 ledige pladser)
-  Modul 1:
  3 dage,  11.-13. marts
-  Modul 2:   2 dage,  8.-9. april
-  Modul 3:   2 dage,  13.-14. maj
-  Modul 4:   1 dag,     12. juni
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Aarhus, Forår 2024

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 48
(8 ledige pladser)
-  Modul 1:   3 dage,  2.-4. april
-  Modul 2:   2 dage,  29.-30. april
-  Modul 3:   2 dage,  21.-22. maj
-  Modul 4:   1 dag,     17. juni
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Business Facilitator Uddannelsen
– Kort om uddannelsens 4 moduler

Business Facilitator Uddannelsen er opdelt i 4 moduler, som logisk og sammenhængende opbygger din professionelle facilitator kompetence, og klargør dig til certificeringen.

Du kan læse om de enkelte moduler nedenfor, og modulerne er yderligere beskrevet i disse pdf dokumenter:
BFU hold 45 kort beskrivelse  /  BFU hold 45 moduloversigt

 

Modul 1 (3 dage):  Facilitering – principper og begreber

På modul 1 får du en grundig forståelse for rollen som facilitator, både den rene facilitatorrolle og hybridrollen som indholdsbidragende facilitator. Du lærer metodikken bag struktureret workshop design, og hvordan du allerede i dit design kan validere workshoppens værdiskabelse, sikre forventningsafstemning med deltagerne, og forberede organisationen på at implementere de resultater, workshoppen skal skabe.

Du bliver knivskarp på forskellen på møder og workshops, og lærer at forberede, planlægge og designe begge til optimalt flow, engagement og resultatskabelse. Du bliver præsenteret for The Business Facilitation Framework, som er et komplet, konsistent og sammenhængende rammeværk for professionel facilitering. Med The Business Facilitation Framework får du en omfattende værktøjskasse, fyldt med præcise og effektive værktøjer, til at optimere enhver del af workshoppen, og du kommer til at facilitere flere af værktøjerne allerede på modul 1.

Du lærer, hvordan du anvender grafisk facilitering som supplement til din almindelige facilitering, og lærer at producere imponerende visuel understøttelse af dine workshops.

Endelig lærer du struktureren i avanceret non-konfrontatorisk og anerkendende kommunikation, som er fundamentet for facilitatorens kommunikation med deltagerne på møder og workshops.

 

Modul 2 (2 dage):  Gruppedynamik og samarbejdspsykologi

Modul 2 handler om at forstå grupper, dynamikker i grupper, adfærdstræk og folks grunde til at gøre, handle og agere som de gør, både når det er hensigtsmæssigt og når det er (meget) uhensigtsmæssigt, i forhold til gruppens tillidsniveau, interaktion, samarbejde og resultatskabelse.

Denne detaljerede forståelse for, hvad der driver mennesker og deres adfærd, sætter dig i stand til at arbejde præcist og elegant med individer og grupper samt deres interaktion, tillid og tryghed. Du lærer hvordan du opretholder ro og overblik i din facilitering, og hvordan du helt præcist håndterer enhver form for vanskelig adfærd på en positiv, konstruktiv og empatisk måde, så deltageren der håndteres ikke lukkes ned, men anerkendes, engageres, får plads og hvordan du skaber rammerne for, at personen fremadrettet agerer på en måde, som er værdiskabende for gruppens produktivitet.

Du kommer ligeledes til at facilitere en forberedt team-baseret workshop, og du modtager omfattende personlig feedback, både mundligt og skriftligt, med det sigte at accelerere din udvikling som facilitator. Alt feedback er konstruktiv, ærlig og direkte anvendelig i din udvikling som facilitator.

Modul 3 (2 dage):  Udvikling af dig som facilitator

Selv om alle certificerede Business Facilitators anvender samme rammeværk til professionel facilitering, følger det samme etiske rammerværk for ansvarlig facilitering og i stor udstrækning anvender samme værktøjskasse, vil du opleve at deres faciliteringsstil er forskellig.

Det er fordi eksellent facilitering er ægte og autentisk, og derved passer både med og til personen som faciliterer.

Derfor er det helt centralt, at du både udfordres og udvikles på din personlige faciliteringsstil, tilstedeværelse og form.

Modul 3 handler om at træne og udvide din evne til præcist at skifte udtryk, kropssprog, tonalitet og mimik, til optimalt at understøtte den situation du er i, det budskab du afgiver, og den stemning i rummet som er passende i situationen.

Du bliver udfordret, får store indsigter og aha-oplevelser, får en meget større adfrædsmæssig pallette at agere ud fra og bliver beriget gennem personlig coaching i trygge rammer.

Desuden faciliteres en forberedt workshop med mange deltagere, så du kommer til at træne hvordan du faciliterer i et rum med mange deltagere og flere grupper, som samtidig arbejder på delopgaver. Du lærer at fintune din facilitering indenfor at holde dit fokus, nuancerne i hvornår du skal intervenere, hvornår det forstyrrer mere end det gør godt. Du lærer hvordan du i praksis sikrer at alle er aktive, bidrager og er engagerede. Du lærer at styre tiden, engagement og fremdrift. Du træner forskellige strategier til hvordan resultater elegant og effektivt konsolideres, fra flere grupper i  fler-spors workshops og endelig hvordan du holder konstant opretholder overblikket og sikrer fremdrift i dine møder og workshops.

Afslutningsvis tydeliggøres certificeringsprocessen og -kriterierne, og der sikres fuld klarhed og transparens omkring certificeringsmodulet, og de læringsmål som gælder for modul 4.

 

Modul 4 (1 dag):  Certificering som Certified Professional Business Facilitator

Modul 4 er certificeringen, hvor du demonstrerer dine lærte faciliteringsfærdigheder ved en praktisk workshopfacilitering. Du demonstrerer din evne til at facilitere en professionel workshop, i henhold til facilitatorens etiske kodeks, og ved anvendelsen af The Business Facilitation Framework. Du modtager omfattende personlig feedback, både mundtligt og skriftligt. Ved certificeringen bliver du internationalt certificeret som Certified Professionel Business Facilitator.

 

Beskrivelse af Business Facilitator Uddannelsens moduler i PDF-dokumenter

Business Facilitator Uddannelsens moduler er yderligere beskrevet i disse pdf dokumenter:
BFU hold 45 kort beskrivelse  /  BFU hold 45 moduloversigt

Hvis du vil have den bedste og mest omfattende internationale facilitator certificeringsuddannelse, og det mest eftertragtede internationale certifikat på din faciliteringskompetence, så er Business Facilitator Uddannelsen perfekt for dig.

Du får en omfattende, præcis, konkret og direkte brugbar manual

Business Facilitator Uddannelsen er meget omfattende og dækker alle aspekter af professionel facilitering.

Derfor har vi brugt rigtig meget tid og energi på at udarbejde en omfattende, præcis, konkret og direkte brugbar manual. Manualen beskriver både teorierne, modellerne, værktøjerne og giver helt konkrete eksempler på, hvad du kan vælge at gøre og sige samt være opmærksom på i de mange situationer, du kan stå i som facilitator.

Alle værktøjer, metoder og teknikker fra uddannelsen er grundigt beskrevet i manualen, så du står med en konkret og brugbar guide, når du selv skal facilitere med de lærte værktøjer og teknikker efter uddannelsen.

Værktøjer og metoder er ligeledes visuelt illustreret for bedre forståelse, og gør det lettere direkte at anvende det lærte i din professionelle hverdag. Du kan således bruge manualen som et vigtigt og tryghedsskabende støtteværktøj, i mange år efter du har været på uddannelsen.

Du får Skabeloner samt Videoer med værktøjsdemonstrationer

Der er mange værktøjer på Business Facilitator Uddannelsen, og der er mange nuancer at være opmærksom på i de enkelte værktøjer, når du faciliterer. Derfor er det vigtigt hurtigt at lære værktøjskassen at kende, og kende de mange små nuancer i de enkelte værktøjer.

For at understøtte din læringsrejse og hurtigt opbygge en dyb kendskabsgrad til de enkelte værktøjer, og i særdeleshed de små ting, som gør den store forskel i virkeligheden, har vi udviklet et katalog af videoer, som præcist og meget pædagogisk demonstrerer de enkelte værktøjer på en realistisk case.

Som deltager på Business Facilitator Uddannelsen får du adgang til dette katalog af videoer af værktøjsdemonstrationer, så du igen og igen kan se videoerne, og fange selv de mindste faciliteringstricks, så du selv kan bruge dem i dine workshops.

Der er videoer med værktøjsdemonstrationer til idegenereringsværktøjer, struktureringsteknikker, beslutningsværktøjer, udarbejdelse af aktionsplaner for komplekse problemstillinger, tips og tricks til digitale møder, planlægning og facilitering af digitale workshops og meget andet.

Ud over videoerne, er der skabeloner til værktøjerne, som du kan downloade og bruge direkte.

Du har selvfølgelig også adgang til kataloget af videoer af værktøjsdemonstrationer, efter du er certificeret.

Du får et Professionelt faciliteringskit til grafisk facilitering

På uddannelsen får du udleveret dit eget personlige professionelle faciliteringskit til grafisk facilitering.
Faciliteringskittet indeholder alt du har brug for af tuscher, outliners, skyggefarver, kridt, post-it notes, opklæbningsmasse osv. til at facilitere, samt til at lave imponerende posters som supplement til din facilitering.

Som facilitator er det vigtigt at have adgang til lækre materialer, og du får det absolut bedste man kan købe i dit faciliteringskit.

På uddannelsen får du også en inspirationsbog til posters, med hundredevis af posters og mange komplette workshops til at arbejde med teamsamarbejde, team leveregler, forbedret hjemmearbejdspolitik, gøre din arbejdsplads attraktiv for studerende, øge bæredygtigheden i virksomheden, forebyggelse af stress og mange, mange flere komplette workshops.

Målgruppe for Business Facilitator Uddannelsen

Målgruppen for Business Facilitator Uddannelsen er alle, som ønsker at blive virkelig dygtige til at facilitere, og som ønsker at blive udfordret, samt at modtage konkret, præcis og personlig feedback, for at vokse som facilitator.

Typiske deltagere på uddannelsen er

  • Ledere og nøglemedarbejdere, som bruger facilitering til at skabe resultater i deres organisation
  • Ledere, som ønsker øget involvering af deres teams, kunder og medarbejdere
  • Interne eller eksterne konsulenter, som ønsker en større værktøjskasse
  • Nøglemedarbejdere, som har en stor kontaktflade i virksomheden
  • Scrum Masters, RTE’ere, PO’s og Agile Coaches
  • Undervisere, som ønsker større engagement i deres undervisning
  • Selvskabte facilitatorer, som vil have professionel undervisning og en bedre værktøjskasse
  • Alle, der har en central rolle i deres virksomhed/myndighed, og som skaber resultater i samspillet med andre

Læringsmiljøet på Business Facilitator Uddannelsen

For at sikre optimalt læringsmiljø samt tid og plads til den enkelte, er der maksimalt 12 deltagere på Business Facilitator Uddannelsen.

Uddannelsen forløber over 4 moduler, som sikrer et logisk flow i uddannelsen. Som deltager bliver du udfordret og beriget, så du i trygge rammer gennemgår de mange emner, indsigter og aha-oplevelser i opbygningen af dine professionelle facilitator kompetencer.

Vi har trænet professionelle facilitatorer i mere end 20 år. Business Facilitator Uddannelsen er baseret på, opbygget omkring og beriget med alle vores erfaringer, fejl og succeser med at facilitere tusindvis af workshops, og træne mere end 8.500 facilitatorer.

Uddannelsen er praksisk orienteret, fokuserer på at opbygge konkrete og direkte brugbare faciliteringskompetencer, og indeholder alt du har brug for som facilitator. Uddannelsen er meget omfattende, fordi professionel facilitering er en meget omfattende disciplin.

Vores job og mål er at have fokus på hver eneste deltager på uddannelsen, og variere, tilpasse og udvikle undervisningen. Dette sikrer, at hver enkelt deltager får en optimal læringsoplevelse, evner at omsætte det lærte til praktisk anvendelse i deres specifikke hverdag, og derved skaber optimal værdi gennem et præcist, struktureret og gennemtænkt læringsforløb.

Vi arbejder med og i et trygt og anerkendende læringsmiljø, hvor deltagerne som team lærer, baseret på egne og hinandens erfaringer, oplevelser og indsigter. Dette suppleres af præcise øvelser, med klare læringsmål og omfattende personlig og team feedback. Al feedback fokuserer både på hvad der gøres rigtig godt, og hvad du som facilitator specifikt kan vælge at fokusere på fremadrettet, for at forbedre din facilitering. Hver eneste øvelse og workshopsession bygger ovenpå de tidligere i den samlede læringsrejse, som sikrer konsistent og målrettet kompetenceopbygning.

Typiske spørgsmål til Business Facilitator Uddannelsen

Nogle af de spørgsmål, vi ofte modtager i forbindelse med Business Facilitator Uddannelsen er:

Dækker uddannelsen både møder og workshops?
Ja, Business Facilitator Uddannelsen dækker både planlægning, facilitering og opfølgning på møder, workshops og serier af workshops.

Dækker uddannelsen også facilitering af digitale møder og workshops?
Ja, digitale møder er en naturlig del af de flestes hverdag, og uddannelsen dækker hvordan du planlægger og faciliterer fantastiske digitale møder. Du lærer ligeledes at planlægge og facilitere både små og store workshops, herunder teknologisk understøttelse samt tips og tricks til at få det hele til at flyde og sikre værdiskabende digitale møder og workshops.

Jeg er ansat i det offentlige, er Business Facilitator Uddannelsen noget for mig?
Ja, Business Facilitator Uddannelsen er præcis lige så vigtig, relevant og værdifuld, uanset om du er ansat i det offentlige, i det private eller arbejder i en NGO.

Hvem deltager på Business Facilitator Uddannelsen?
Alle nøglemedarbejdere og ledere vil have stor værdi af Business Facilitator Uddannelsen. Hvis du skaber dine resultater i samspillet med andre mennesker, via møder, projekter og workshops, er Business Facilitator Uddannelsen perfekt for dig.

Uddannelsen tiltrækker en bred vifte af dygtige medarbejdere, eksempelvis ledere, interne konsulenter, forretningsanalytikere, specialister, teamledere, undervisere, facilitatorer, HR-konsulenter og mange andre jobfunktioner.

Er grafisk facilitering en del af uddannelsen?
Ja, der er hele vejen gennem uddannelsen fokus på at anvende grafisk facilitering og visuelle virkemidler til at berige din facilitering. Grafisk facilitering bruges på uddannelsen som en naturlig del af din værksøjskasse, og det kræver ingen forhåndsfærdigheder i grafisk facilitering at deltage på Business Facilitator Uddannelsen. Du kommer til at lære og mestre alt du har brug for.

Er der mange praktiske øvelser og træningssessions undervejs på uddannelsen?
Facilitering er et håndværk, og kompetencen at facilitere møder og workshops opbygges gennem et solidt rammeværk, suppleret med præcise og effektfulde værktøjer, som trænes intensivt med omfattende personlig feedback, både på hvad der gøres rigtig godt, og præcise fokusområder der kan inkluderes i næste facilitering.

Er der arbejde mellem modulerne?
Ja, mellem modulerne fastholder du fokus på uddannelsen gennem teambaserede såvel som individuelle faciliteringssessions. Uddannelsen er opbygget, så der er fokus  på læring, udvikling og kompetenceopbygning hele vejen gennem uddannelsen, også mellem undervisningsmodulerne.

Udbytte

Fokus på Business Facilitator Udannelsen er, at opbygge og integrere din faciliteringskompetence i praktiske situationer, gennem et solidt teoretisk grundlag, masser af målrettede praktiske øvelser, personlig sparring og feedback, samt selvfølgelig øvelse og træning i at mestre den professionelle facilitators omfattende værktøjskasse.
Du kommer bl.a. til at lære hvordan du helt konkret

  • Sikrer optimal interaktion mellem deltagerne, opgaven og dig som facilitator
  • Skaber krystalklare rammer og budskaber
  • Håndterer svære situationer
  • Bringer personer tilbage på sporet
  • Udvikler selvindsigt i egne styrker og udviklingsområder
  • Agerer indholdsneutralt, så du ikke står i vejen for gruppens resultatskabelse
  • Opretholder procesoverblik og kunne give slip på personlige dagsordener
  • Udøver fleksibilitet og evner at fokusere på både opgavens mål gruppens fremdrift og gruppens behov/tillidsniveau
  • Involverer og sikrer at flere vinkler og perspektiver høres
  • Opretholder ro og overblik i pressede situationer
  • Adresserer og håndterer modstand og konflikter på en respektfuld, anerkendende og ansvarlig måde
  • Aktiverer og engagerer de rette personer og disses kompetencer
  • Kommunikerer kort, præcist og forståeligt
  • Planlægger, faciliterer og sikrer værdiskabelsen fra både fysiske og digitale møder og workshops
  • og rigtig, rigtig meget mere…

Virksomhedsspecifikt forløb

Ønsker du Business Facilitator Uddannelsen som internt virksomhedsspecifikt forløb?

Det er muligt at afholde Business Facilitator Uddannelsen som virksomheds- eller myndighedsspecifikt kursus, hvor vi afholder uddannelsen hos jer, og derved sparer jer for lokaleomkostninger. Dette vil betyde at uddannelsen er billigere som internt forløb, allerede ved 8-9 deltagere.

Ønsker du at afholde Business Facilitator Uddannelsen som et internt virksomhedsspecifikt forløb, bedes du kontakte os på mail eller telefon for yderligere informationer.

Læs mere om virksomhedsspecifikke kurser og uddannelser

Business Facilitator Uddannelsen
– Du kan tilmelde dig disse forløb

København, Efterår 2023

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 45
(Uddannelse er i gang)
- Modul 1:   3 dage, 6.-8. nov. 2023
- Modul 2:   2 dage, 11.-12. dec. 2023
- Modul 3:   2 dage, 15.-16. jan. 2024
- Modul 4:   1 dag,    29. feb. 2024
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Aarhus, Efterår 2023

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 46
(Uddannelse er i gang)
-  Modul 1:    3 dage, 11.-13. sep. 2023
-  Modul 2:    2 dage, 9.-10. okt. 2023
-  Modul 3:    2 dage, 13.-14. nov. 2023
-  Modul 4:    1 dag,    14. dec. 2023
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

København, Forår 2024

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 47
(6 ledige pladser)
-  Modul 1:
  3 dage,  11.-13. marts
-  Modul 2:   2 dage,  8.-9. april
-  Modul 3:   2 dage,  13.-14. maj
-  Modul 4:   1 dag,     12. juni
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Aarhus, Forår 2024

Business Facilitator Uddannelsen, Hold 48
(8 ledige pladser)
-  Modul 1:   3 dage,  2.-4. april
-  Modul 2:   2 dage,  29.-30. april
-  Modul 3:   2 dage,  21.-22. maj
-  Modul 4:   1 dag,     17. juni
BFU kort beskrivelse  /  BFU moduloversigt

Business Facilitator Uddannelsen, Pris

Uddannelsen koster 29.800,- kr, ekskl moms.

Spar 10% ved samtidig tilmelding af flere deltagere fra samme virksomhed/myndighed.

Prisen inkluderer de 8 dages undervisning, alle kursusmaterialer og al forplejning: morgenmad, frokost, eftermiddagskage, frugt, kaffe, the, juice, sodavand og vand.

 

Betaling
Vi giver dig mulighed for at dele betalingen op i 2 rater.
Første rate (50%) faktureres ved tilmelding og anden rate (50%) faktureres mellem modul 2 og 3.
Hvis du ønsker at fordele betalingen over 2 rater, skal du gøre tydeligt opmærksom på dette ved tilmeldingen.

Business Facilitator Uddannelsen, Tilmelding

Udfyld felterne nedenfor, for at tilmelde dig eller en kollega, til Business Facilitator Uddannelsen.

Hvis du skal tilmelde flere deltagere, foretages tilmeldingerne én ad gangen. Når den første deltager er tilmeldt, kan du tilmelde den næste deltager. Ved tilmelding af flere deltagere, får hver af deltagerne en rabat på 10% på uddannelsen.

Ved tilmelding af flere deltagere, kan de enkelte deltagerne også tilmelde sig selv. Rabatten på 10% gives automatisk, når flere fra samme organisation indenfor et døgn tilmelder sig samme uddannelse.

BFU tilmelding

Kursussted, København

Business Facilitator Uddannelsen i København afholdes i konferencelokalerne på det 5-stjernede Copenhagen Marriott Hotel, 500 meter fra Københavns Hovedbanegård, i store lyse lokaler lige ved havnefronten.

Adressen er
    Copenhagen Marriott Hotel
    Kalvebod Brygge 5
    1709 København V

Der er gode parkeringsmuligheder i området, bl.a. har Nykredit et stort parkeringshus 100 meter fra Marriott Hotellet.

Har du brug for et hotel, har WakeUp et hotel 50 meter fra Marriott, hvor du kan overnatte for 400-700 kr./nat.

Kursussted, Aarhus

Business Facilitator Uddannelsen i Aarhus afholdes i de lækre 5-stjernede konferencelokaler på SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel​, 600 meter fra Aarhus Hovedbanegård, i store lyse lokaler, lige ved Aros og Musikhuset Aarhus.

Adressen er
  SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel
  Margrethepladsen 1
  Indgang fra Thomas Jensens Allé 1
  8000 Aarhus

Der er gode parkeringsmuligheder i området, bl.a. direkte på SAS Blu Radisson hotellet.

Din facilitator: Peter Grumstrup

Peter Grumstrup - Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter Grumstrup
Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter har en solid faglig og international erfaring. Han er uddannet civilingeniør, har arbejdet 13 år som projektleder, ledelseskonsulent og produktchef hos Novo Nordisk og Ericsson. Siden 2001 har Peter arbejdet som professionel facilitator, med fokus på at facilitere værdiskabende workshops og processer i virksomheder og myndigheder, samt at træne, uddanne og certificere facilitatorer.

Peter har uddannet mere end 8.500 facilitatorer, og holdt indlæg og seminarer om facilitering, tilstedeværelse og personlig gennemslagskraft for mere end 4.500 ledere og medarbejdere. Peter har trænet og uddannet facilitatorer i mange lande, primært i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Ud over at være en af de mest erfarne facilitatorer og trænere i Danmark, er Peters styrke en dyb forståelse for facilitering som professionel disciplin, et smittende godt humør, og en evne til at omsætte komplicerede emner og koncepter til konkrete og direkte anvendelige metoder og værktøjer, som skaber værdi for dig som deltager på kurset.

Do you need the course in English?

We also have the course in English. Contact us for more information.

Udvalgte kunder

Du er i trygge og kompetente hænder i samarbejdet med os.

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde med mange myndigheder, virksomheder og NGO'er gennem årene. Nedenfor er et udvalg af vores kunder.

Vores mål er altid at maksimere den læringsmæssige værdi, for vores deltagere på vores kurser og uddannelser.

Læs mere og tilmeld dig de enkelte faciliteringskurser og Business Facilitator Uddannelsen nedenfor

Værdiskabende facilitering

2 dages kursus,  kl. 9:00-16:00 begge dage.
Undervisning, manual og materialer er på dansk. Kursuspris 9.800,- kr, ekskl. moms

Kurser i København

  • 4.-5. december 2023
   (2 ledige pladser)
  • 26.-27. februar 2024
  • 10.-11. juni 2024
  • 30. sep.-1. okt. 2024
  • 9.-10. december 2024

Kurser i Aarhus

  • 17.-18. januar 2024
   (2 ledige pladser)
  • 6.-7. maj 2024
  • 4.-5. november 2024

Business Facilitator Uddannelsen

Certified Professional Business Facilitator certificeringsuddannelse på dansk.

8 dage over 4 moduler over 4 måneder
29.800,- kr, ekskl. moms

BFU, Hold 45, Efterår 2023
København 6. nov. 2023 - 29. feb. 2024
(Uddannelsen er i gang)

BFU, Hold 46, Efterår 2023
Aarhus 11. sep. - 14. dec. 2023
(Uddannelsen er i gang)

BFU, Hold 47, Forår 2024
(6 ledige pladser)
København 11. marts - 12. juni 2024

BFU, Hold 48, Forår 2024
(8 ledige pladser)
Aarhus 2. april - 17. juni 2024

 

Grafisk facilitering i praksis

1 dags praktisk og intensivt kursus.
Kl. 9:00-16:00
Kursuspris 4.850,- kr., ekskl. moms

Kurser i København

  • Mandag den 4. marts 2024
  • Torsdag den 23. maj 2024

Kurser i Aarhus

  • Torsdag den 11. januar 2024
   (4 ledige pladser)
  • Onsdag den 17. april 2024

 

Gratis online minikursus

1½ times gratis online minikursus i værdiskabende facilitering.

Lær om hvad facilitering er, hvad en facilitator skaber af værdi, hvordan facilitatoren holder overblikket, og få et par konkrete eksempler på værktøjer.

Minikurset er består af 4 korte videoer på hver cirka 20 minutter, som du kan se direkte på hjemmesiden.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har trænet og uddannet facilitatorer i mere end 20 år, og har uddannet mere end 8.500 facilitatorer

Alle kurser, uddannelser og workshops kan leveres på dansk eller engelsk og kan gennemføres fysisk eller virtuelt

Vi holder kurser og certificeringsuddannelser i København og i Aarhus

Læs mere om dine mange muligheder nedenfor

Faciliteringskurser og uddannelser

Værdiskabende facilitering, Grafisk facilitering og Virtuel facilitering

Lær kunsten at facilitere professionel resultatskabelse med ro, overblik og overskud. Lær at skabe rammerne for optimalt samarbejde, hvor du involverer og engagerer deltagerne, håndterer vanskelige situationer og sikrer et højkvalitets resultat, som alle deltagerne forstår, bakker op bag og tager ejerskab for.

 

Tilpassede kurser og uddannelser

Står du med et specifikt ønske om et tilpasset kursus eller uddannelse for din virksomhed eller myndighed, vil vi rigtig gerne levere et skræddersyet kursus, som specifikt opfylder jeres læringsmål, kompetenceønsker og konkrete udfordringer.

Mange virksomheder og myndigheder bruger dette som en fast del af deres kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 

Gratis minikursus i facilitering, online

Oplev vores gratis 1½-times online minikursus i værdiskabende facilitering.

Minikurset består af 4 korte videoer af cirka 20 minutters varighed hver. Du kan frit se videoerne, så mange gange du har lyst til.

Du lærer om facilitering, får et par brugbare værktøjer og får mulighed for opleve hvordan en professionel facilitator arbejder med rammeværk, modeller og forståelsesrammer, til at skabe klarhed, fremdrift og værdiskabelse når der faciliteres.

 

Lej en professionel facilitator

Lad os planlægge, designe og facilitere din næste vigtige workshop, seminar eller konference.

Så kan du koncentere dig om at deltage og bidrage, mens vi sørger for rammerne, fremdrift, involvering, engagement, god stemning og fantastiske resultater.

 

Workshop koncepter, lige til at bruge

Få fordel af de mange workshops, vi allerede har afholdt.

Når vi har afholdt workshop gentagne gange, videreudvikler vi den til et genbrugeligt koncept, dvs. en færdig pakke, som nemt kan tilpasses til dine præcise behov.

Det betyder, at du kan spare meget tid, når grovstrukturen ligger klar og workshoppen er gennemprøvet allerede. Den skal blot tilrettes til dine specifikke ønsker og behov.

 

Kontakt os for personlig samtale

Vi håber at du fandt det du kom for på vores hjemmeside.

Måske har du yderligere spørgsmål, eller ønsker at afklare noget i forhold til workshops, kurser eller uddannelse.

Vi vil rigtig gerne tale med dig, og du inviteres til at kontakte os, enten på mail eller telefon. Vi kan også aftale et online møde på Teams eller Zoom.