Business
Facilitator
Uddannelsen

Certified Professional Business Facilitator

8 dages certificeringsuddannelse

Afholdes i København og Aarhus

29.800,- kr. ekskl. moms

Lær facilitering på højeste niveau!

Lær at facilitere komplekse menneskelige interaktioner med ro, overblik, indsigt, nærvær, energi og begejstring, baseret på en dyb og respektfuld forståelse af personlighedstyper, gruppedynamikker,  samarbejdspsykologi, motivation og avancerede kommunikative strukturer, samt en omfattende værktøjskasse til professionel resultatskabelse

Din tryghed:  Vi har trænet mere end 8.500 facilitatorer

BFU Hold 45, Efterår 2023

BFU Hold 45 afholdes i København, og er åbent for tilmeldinger.
(Der er 5 ledige pladser på BFU Hold 45 i København).

BFU Hold 45 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  5.-7. september 2023 (tirsdag-torsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  2.-3. oktober 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  6.-7. november 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    11. december 2023 (mandag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 46, Efterår 2023

BFU Hold 46 afholdes i Aarhus, og er åbent for tilmeldinger.
(Der er 4 ledige pladser på BFU Hold 46 i Aarhus).

BFU Hold 46 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  11.-13. september 2023 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  9.-10. oktober 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  13.-14. november 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    14. december 2023 (torsdag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 47, Forår 2024

BFU Hold 47 afholdes i København, og er åbent for tilmeldinger.

BFU Hold 47 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  11.-13. marts 2024 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  8.-9. april 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  13.-14. maj 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    12. juni 2024 (onsdag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 48, Forår 2024

BFU Hold 48 afholdes i Aarhus, og er åbent for tilmeldinger.

BFU Hold 48 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  18.-20. marts 2024 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  15.-16. april 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  20.-21. maj 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    17. juni 2024 (mandag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

Business Facilitator Uddannelsen
– Professionel Business Facilitator Certificering

Business Facilitator Uddannelsen er en fantastisk, omfattende og indsigtsgivende professionel facilitator certificeringsuddannelse. På Business Facilitator Uddannelsen (BFU) kommer du helt i dybden med både principperne bag facilitering, værktøjskassen og psykologien bag effektive teams. Det er en certificeringsuddannelse, og det betyder at du ved bestået certificering har papir på dine færdigheder som Certified Professional Business Facilitator.

Målgruppen er ledere, facilitatorer, forretningsudviklere, projektledere, agile/lean-coaches, Scrum Masters, RTEs, POs, specialister og andre nøglemedarbejdere. Fokus er facilitering i en forretningsmæssig kontekst.

Business Facilitator Uddannelsen blev introduceret i Danmark i 2012, og vi nærmer os nu hold 45. Uddannelsen udbydes internationalt og vi har siden 2012 certificeret mere end 450 Professionelle Business Facilitators fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Irland, Tyskland, Polen og Litauen.

Business Facilitator Uddannelsen er forankret i IAF’s (International Association of Facilitators) 6  kernekompetencer og etiske kodeks for professionel facilitering. Uddannelsen er meget omfattende, praktisk orienteret og direkte anvendelig. Uddannelsen er baseret på et omfattende teoretisk fundament samt praktiske erfaringer fra mere end 20 års professionel facilitering, samt træning af over 8.500 facilitatorer. Uddannelsen, værktøjer og materialer tilpasses og optimeres konstant i forhold til de krav og forventninger, der stilles til professionel facilitering i en forretningsmæssig kontekst.

Vores mål er altid at levere den mest tidsvarende, relevante, konkrete og direkte anvendelige facilitator certificeringsuddannelse på markedet.

I foråret 2023 er alt undervisningsmaterialet, faciliteringsrammeværket og værktøjerne gennemgribende opdateret, så du er sikker på, at du undervises i de nyeste, mest effektive og mest værdiskabende faciliteringsteknikker og metoder.

Vi er i øjeblikket i gang med at uddanne BFU hold 43 i København og BFU Hold 44 i Aarhus.

Indhold på Business Facilitator Uddannelsen

Business Facilitator Uddannelsen indeholder alt du har brug for, for at være en verdensklasse facilitator, og kunne facilitere både møder, workshops og store komplekse workshops med ro, overblik og autenticitet.

Business Facilitator Uddannelsens fokusområder:

Forståelse af facilitering

  • Dyb forståelse af indholdsneutralitet, og evnen til at drive performance og kvalitet, mens du opretholder indholdsneutraliteten
  • Den dynamiske facilitatordefinition: Klarhed og forståelse af din rolle og ansvar som facilitator i enhver gruppe og situation
  • Facilitatorens etiske kompas og værdisæt: Fundamentet for professionel facilitering, din adfærd og beslutningstagning, i enhver situation som facilitator
  • Klare og tydelige certificeringskriterier for uddannelsen

Grundig og præcis forberedelse og design inden workshoppen/mødet

  • Evnen til at planlægge og designe enhver workshop, uanset indhold, kontekst og antal deltagere (op til 250 deltagere)
  • Struktureret forberedelse, planlægning og design af workshops/møder
  • Håndtering af serier af workshops og mellemliggende koordineringsmøder
  • Præcis målsætning og klare leverancer
  • Forventningsafstemning, begejstring og motivation allerede fra indkaldelsen

Værktøjer

  • The Business Facilitation Framework, Extended version for Certified Professional Business Facilitators
  • Håndter enhver situation, i enhver workshop, med enhver gruppe med vilkårlige personlighedstyper, på en professionel, rolig, målrettet, konstruktiv og etisk ansvarlig måde
  • Omfattende og komplet sæt af faciliteringsværktøjer og teknikker.
  • Detaljerede procesværktøjer med præcise beskrivelser og direkte brugbare skabeloner til Præsentationer, Tilbagemeldinger, Problemløsning, Debat/diskussion, Kreativitet & idegenerering, Gruppering, Organisering, Sortering, Prioritering, Beslutningsprocesser og Aktionsplaner

Grafisk facilitering

  • Praktisk anvendelse af grafisk facilitering, til at berige din facilitering
  • Forståelse for og kompetence i anvendelsen af grafisk faciliteringskit og professionelle grafiske materialer
  • Visuel planlægning af workshops for øget klarhed og forventningsafstemning
  • Visuelle tegneteknikker, rammer, farvelægning, bogstaver, ikoner, mennesker, pile, grupperinger osv.
  • Brug visuelle plancher til at sikre af ro, overblik og fremdrift hos deltagerne og dig
  • Avanceret forståelse og træning i brug af grafisk facilitering, visuelle posters, de forskellige poster typer, visuelle udtryk, farvestrategi osv.
  • Forståelse for og præcis anvendelse af professionelle materialer (tuscher, papir, post-it notes, osv.)

Øvelser og personlig feedback

  • Facilitering er et håndværk, og mestres gennem forståelse, designede udviklingstrin og praktisk erfaringsopbygning
  • Øvelser i enkeltstående værktøjer, specifikke kommunikationssituationer samt hele workshopforløb, både individuelt forberedte og teambaserede workshopforløb
  • Stort fokus på personlig feedback, altid leveret på en tryg, konstruktiv og ansvarlig måde, med maksimalt fokus på læring og udvikling

Værdiskabelse i workshops, co-creation

  • Dyb forståelse for at co-creation er en avanceret samarbejdsform, og ikke bare interaktion
  • Forudsætningerne for at ægte co-creation kan opstå, og hvordan det skabes og opretholdes i workshops og møder
  • Intensivt fokus på psykologien bag co-creation/samskabelse
  • Almindelig værdiskabende spørgeteknik
  • Avanceret og forståelsesudvidende spørgeteknik (udfordre, konkretisere, bygge bro, opsummere, sikre yderligere perspektiver, spørg til det, deltagerne siger, og måske endnu vigtigere: det, deltagerne ikke siger)

Gruppedynamik og samarbejdspsykologi

  • Forståelse for og anvendelsen af avanceret gruppedynamik
  • Præcis forståelse for samt evnen til at reelt at etablere og opretholde et trygt, engagerende og produktivt samarbejdsklima
  • Forståelse for teamudvikling og evnen til at sikre variation i din rolle i at understøtte optimalt samarbejde og resultatskabelse i de forskellige faser
  • Avanceret samarbejdspsykologi, skab rammerne for selvstyrende og selvorganiserede grupper og teams, der arbejder sammen, bruger hinandens kompetencer optimalt og skaber fælles resultater, som alle forstår, bakker op bag og tager ejerskab for
  • Forståelse for forskellige præferencer og personlighedstyper, deres indflydelse på samarbejdsklimaet og indbyrdes styrker, interaktioner og konfliktområder
  • Skabe, variere og bruge energiniveauer i din facilitering, til at skabe nærvær, begejstring, fokus og motivation
  • Håndtere det uventede og uforudsete med ro og overblik
  • Oparbejde værktøjsmæssig fleksibilitet og modighed i at bruge værktøjer kreativt og tilpasse til skiftende situationer

Personlighedstyper og konflikthåndtering

  • Avanceret adfærdsforståelse og -håndtering. Dyb forståelse for hvad der driver mennesker og hvordan dette aktivt bruges til at skabe positive og produktive samarbejdssituationer, i stedet for konflikter
  • Målrettet og non-konfrontatorisk kommunikation samt håndtering af konflikter, helt ned til specifikke ord, formuleringer og personlighedsspecifikke håndteringsstrategier

Udvikling af dig som facilitator

  • Alle kan blive fantastiske facilitatorer, både introverte og ekstroverte
  • Find dine personlige styrker som facilitator, og byg videre på dem
  • Brug dig selv og din personlighed aktivt, til at berige din autenticitet i din facilitering
  • Aktivt fokus på og træning i nærvær, tilstedeværelse, bevægelse, kropssprog, tale, sprog, tonalitet og variation i form og udtryksformer
  • Aktivt og bevidst brug af rummet, samt din og deltagernes placering og bevægelse i rummet

Forberedelse og arbejde mellem modulerne

  • Forvent, at der er 10-15 timers arbejde, læsning og forberedelse mellem hvert modul
  • Mellem hvert modul er forberedelse af teambaserede og individuelle faciliteringssessions, som faciliteres på næste modul med omfattende personlig feedback

Alt ovenstående sammen samlet i ét  struktureret og sammenhængende rammeværk for professionel facilitering: The Business Facilitation Framework, og det er grundigt om præcist beskrevet og illustreret i manualen til Business Facilitator Uddannelsen.

Læringsmiljøet på Business Facilitator Uddannelsen

For at sikre optimalt læringsmiljø samt tid og plads til den enkelte, er der maksimalt 12 deltagere på Business Facilitator Uddannelsen.

Uddannelsen forløber over 4 moduler, som sikrer et logisk flow i uddannelsen. Som deltager bliver du udfordret og beriget, så du i trygge rammer gennemgår de mange emner, indsigter, aha-oplevelser i opbygningen af dine professionelle facilitator kompetencer.

Vi har trænet professionelle facilitatorer i mere end 20 år. Business Facilitator Uddannelsen er baseret på, opbygget omkring og beriget med alle vores erfaringer, fejl og succeser med at facilitere tusindvis af workshops, og træne mere end 8.500 facilitatorer.

Uddannelsen er praksisk orienteret, fokuserer på at opbygge konkrete og direkte brugbare faciliteringskompetencer, og indeholder alt du har brug for som facilitator. Uddannelsen er meget omfattende, fordi professionel facilitering er en meget omfattende disciplin.

Vores job og mål er at have fokus på hver eneste deltager på uddannelsen, og variere, tilpasse og udvikle undervisningen. Dette sikrer, at hver enkelt deltager får en optimal læringsoplevelse, evner at omsætte det lærte til praktisk anvendelse i deres specifikke hverdag, og derved skaber optimal værdi gennem et præcist, struktureret og gennemtænkt læringsforløb.

Vi arbejder med og i et trygt og anerkendende læringsmiljø, hvor deltagerne som team lærer, baseret på egne og hinandens erfaringer, oplevelser og indsigter. Dette suppleres af præcise øvelser, med klare læringsmål og omfattende personlig og team feedback. Al feedback fokuserer både på hvad der gøres rigtig godt, og hvad du som facilitator specifikt kan vælge at fokusere på fremadrettet, for at forbedre din facilitering. Hver eneste øvelse og workshopsession bygger ovenpå de tidligere i den samlede læringsrejse, som sikrer konsistent og målrettet kompetenceopbygning.

Udbytte

Fokus på Business Facilitator Udannelsen er, at opbygge og integrere din faciliteringskompetence i praktiske situationer, gennem et solidt teoretisk grundlag, masser af målrettede praktiske øvelser, personlig sparring og feedback, samt selvfølgelig øvelse og træning i at mestre den professionelle facilitators omfattende værktøjskasse.
Du kommer bl.a. til at lære hvordan du helt konkret

  • Sikrer optimal interaktion mellem deltagerne, opgaven og dig som facilitator
  • Skaber krystalklare rammer og budskaber
  • Håndterer svære situationer
  • Bringer personer tilbage på sporet
  • Udvikler selvindsigt i egne styrker og udviklingsområder
  • Agerer indholdsneutralt, så du ikke står i vejen for gruppens resultatskabelse
  • Opretholder proces-overblik og kunne give slip på personlige dagsordener
  • Udøver fleksibilitet og fokuserer på både opgavens mål og gruppens behov
  • Involverer og sikrer at flere vinkler og perspektiver høres
  • Opretholder ro og overblik i pressede situationer
  • Adresserer og håndterer modstand og konflikter på en respektfuld, anerkendende og ansvarlig måde
  • Aktiverer og engagerer de rette personer og disses kompetencer
  • Kommunikerer kort, præcist og forståeligt
  • og rigtig, rigtig meget mere…

Virksomhedsspecifikt forløb

Ønsker du Business Facilitator Uddannelsen som internt virksomhedsspecifikt forløb?

Det er muligt at afholde Business Facilitator Uddannelsen som virksomheds- eller myndighedsspecifikt kursus, hvor vi afholder uddannelsen hos jer, og derved sparer jer for lokaleomkostninger. Dette vil betyde at uddannelsen er billigere som internt forløb, allerede ved 8-9 deltagere.

Ønsker du at afholde Business Facilitator Uddannelsen som et internt virksomhedsspecifikt forløb, bedes du kontakte os på mail eller telefon for yderligere informationer.

Læs mere om virksomhedsspecifikke kurser og uddannelser

BFU Hold 45, Efterår 2023

BFU Hold 45 afholdes i København, og er åbent for tilmeldinger.
(Der er 5 ledige pladser på BFU Hold 45 i København).

BFU Hold 45 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  5.-7. september 2023 (tirsdag-torsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  2.-3. oktober 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  6.-7. november 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    11. december 2023 (mandag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 46, Efterår 2023

BFU Hold 46 afholdes i Aarhus, og er åbent for tilmeldinger.
(Der er 4 ledige pladser på BFU Hold 46 i Aarhus).

BFU Hold 46 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  11.-13. september 2023 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  9.-10. oktober 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  13.-14. november 2023 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    14. december 2023 (torsdag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 47, Forår 2024

BFU Hold 47 afholdes i København, og er åbent for tilmeldinger.

BFU Hold 47 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  11.-13. marts 2024 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  8.-9. april 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  13.-14. maj 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    12. juni 2024 (onsdag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

BFU Hold 48, Forår 2024

BFU Hold 48 afholdes i Aarhus, og er åbent for tilmeldinger.

BFU Hold 48 moduldatoer
  -  Modul 1:   3 dage,  18.-20. marts 2024 (mandag-onsdag)
  -  Modul 2:   2 dage,  15.-16. april 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 3:   2 dage,  20.-21. maj 2024 (mandag-tirsdag)
  -  Modul 4:   1 dag,    17. juni 2024 (mandag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Følg dette link, for at komme direkte til BFU tilmelding

Business Facilitator Uddannelsen, Tilmelding

Næste åbne hold i København med ledige pladser er BFU Hold 45 med start 5.-7. september 2023 (5 ledige pladser).

Næste åbne hold i Aarhus med ledige pladser er BFU Hold 46 med start 11.-13. september 2023 (4 ledige pladser).

Udfyld felterne nedenfor, for at tilmelde dig eller en kollega, til Business Facilitator Uddannelsen

BFU tilmelding

Business Facilitator Uddannelsen, Pris

Uddannelsen koster 29.800,- kr, ekskl moms.

Spar 10% ved samtidig tilmelding af flere deltagere fra samme virksomhed/myndighed.

Prisen inkluderer de 8 dages undervisning, alle kursusmaterialer og al forplejning: morgenmad, frokost, eftermiddagskage, frugt, kaffe, the, juice, sodavand og vand.

 

Betaling
Vi giver dig mulighed for at dele betalingen op i 2 rater.
Første rate (50%) faktureres ved tilmelding og anden rate (50%) faktureres mellem modul 2 og 3.
Hvis du ønsker at fordele betalingen over 2 rater, skal du gøre tydeligt opmærksom på dette ved tilmeldingen.

Du får en omfattende, præcis, konkret og direkte brugbar manual

Business Facilitator Uddannelsen er meget omfattende og dækker alle aspekter af professionel facilitering.

Derfor har vi brugt rigtig meget tid og energi på at udarbejde en omfattende, præcis, konkret og direkte brugbar manual. Manualen beskriver både teorierne, modellerne, værktøjerne og giver helt konkrete eksempler på, hvad du kan vælge at gøre og sige samt være opmærksom på i de mange situationer, du kan stå i som facilitator.

Alle værktøjer, metoder og teknikker fra uddannelsen er grundigt beskrevet i manualen, så du står med en konkret og brugbar guide, når du selv skal facilitere med de lærte værktøjer og teknikker efter uddannelsen.

Værktøjer og metoder er ligeledes visuelt illustreret for bedre forståelse, og gør det lettere direkte at anvende det lærte i din professionelle hverdag. Du kan således bruge manualen som et vigtigt og tryghedsskabende støtteværktøj, i mange år efter du har været på uddannelsen.

Målgruppe

Målgruppen for Business Facilitator Uddannelsen er alle, som ønsker at blive virkelig dygtige til at facilitere, og som ønsker at blive udfordret, samt at modtage konkret, præcis og personlig feedback, for at vokse som facilitator.

Typiske deltagere på uddannelsen er

  • Ledere og nøglemedarbejdere, som bruger facilitering til at skabe resultater i deres organisation
  • Ledere, som ønsker øget involvering af deres teams, kunder og medarbejdere
  • Interne eller eksterne konsulenter, som ønsker en større værktøjskasse
  • Nøglemedarbejdere, som har en stor kontaktflade i virksomheden
  • Undervisere, som ønsker større engagement i deres undervisning
  • Selvskabte facilitatorer, som vil have professionel undervisning og en bedre værktøjskasse
  • Alle, der har en central rolle i deres virksomhed/myndighed, og som skaber resultater i samspillet med andre

Kursussted, København

Business Facilitator Uddannelsen i København afholdes i konferencelokalerne på det 5-stjernede Copenhagen Marriott Hotel, 500 meter fra Københavns Hovedbanegård, i store lyse lokaler lige ved havnefronten.

Adressen er
    Copenhagen Marriott Hotel
    Kalvebod Brygge 5
    1709 København V

Der er gode parkeringsmuligheder i området, bl.a. har Nykredit et stort parkeringshus 100 meter fra Marriott Hotellet.

Har du brug for et hotel, har WakeUp et hotel 50 meter fra Marriott, hvor du kan overnatte for 400-700 kr./nat.

Kursussted, Aarhus

Business Facilitator Uddannelsen i Aarhus afholdes i de lækre 5-stjernede konferencelokaler på SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel​, 600 meter fra Aarhus Hovedbanegård, i store lyse lokaler, lige ved Aros og Musikhuset Aarhus.

Adressen er
  SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel
  Margrethepladsen 1
  Indgang fra Thomas Jensens Allé 1
  8000 Aarhus

Der er gode parkeringsmuligheder i området, bl.a. direkte på SAS Blu Radisson hotellet.

Din facilitator: Peter Grumstrup

Peter Grumstrup - Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter Grumstrup
Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter har en solid faglig og international erfaring. Han er uddannet civilingeniør, har arbejdet 13 år som projektleder, ledelseskonsulent og produktchef hos Novo Nordisk og Ericsson. Siden 2001 har Peter arbejdet som professionel facilitator, med fokus på at facilitere værdiskabende workshops og processer i virksomheder og myndigheder, samt at træne, uddanne og certificere facilitatorer.

Peter har uddannet mere end 8.500 facilitatorer, og holdt indlæg og seminarer om facilitering, tilstedeværelse og personlig gennemslagskraft for mere end 4.500 ledere og medarbejdere. Peter har trænet og uddannet facilitatorer i mange lande, primært i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Ud over at være en af de mest erfarne facilitatorer og trænere i Danmark, er Peters styrke en dyb forståelse for facilitering som professionel disciplin, et smittende godt humør, og en evne til at omsætte komplicerede emner og koncepter til konkrete og direkte anvendelige metoder og værktøjer, som skaber værdi for dig som deltager på kurset.

Igangværende hold

I øjeblikket er disse hold af Business Facilitator Uddannelsen i gang med at gennemføre uddannelsen.

BFU Hold 43 i København

BFU Hold 43 moduldatoer
  –  Modul 1:   3 dage,  6.-8. marts 2023 (mandag-onsdag)
  –  Modul 2:   2 dage,  11.-12. april 2023 (tirsdag-onsdag)
  –  Modul 3:   2 dage,  15.-16. maj 2023 (mandag-tirsdag)
  –  Modul 4:   1 dag,    15. juni 2023 (torsdag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

BFU Hold 44 i Aarhus

BFU Hold 44 moduldatoer
  –  Modul 1:   3 dage,  13.-15. marts 2023 (mandag-onsdag)
  –  Modul 2:   2 dage,  17.-18. april 2023 (mandag-tirsdag)
  –  Modul 3:   2 dage,  22.-23. maj 2023 (mandag-tirsdag)
  –  Modul 4:   1 dag,    19. juni 2023 (mandag)
Beskrivelse: Kort  /  Komplet

Do you need the course in English?

We also have the course in English. Contact us for more information.

Udvalgte kunder

Du er i trygge og kompetente hænder i samarbejdet med os.

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde med mange myndigheder, virksomheder og NGO'er gennem årene. Nedenfor er et udvalg af vores kunder.

Vi tilbyder

De bedste Faciliteringskurser

I Værdiskabende Facilitering, Grafisk Facilitering og Virtuel Facilitering

og

Den mest omfattende  Facilitator Certificeringsuddannelse

Business Facilitator Uddannelsen Dækker og integrerer alle aspekter af professionel Facilitering, Grafisk Facilitering og Virtuel Facilitering

Vores mål er altid at maksimere den læringsmæssige værdi, for vores deltagere på vores kurser og uddannelser.

Læs mere og tilmeld dig de enkelte faciliteringskurser og Business Facilitator Uddannelsen nedenfor

Værdiskabende facilitering (DANSK)

2 dages kursus,  kl. 9:00-16:00 begge dage.
Undervisning, manual og materialer er på dansk. Kursuspris 9.800,- kr, ekskl. moms
Afholdes i København og i Aarhus

Næste åbne kurser:

 • 18.-19. september i København
 • 23.-24. oktober 2023 i Aarhus
 • 4.-5. december 2023 i København

 

FACILITATION SKILLS (ENGLISH)

2 day training, 9am-4pm both days.
Held in Copenhagen. Training, manual and materials are in English.
Price is 9.800,- DKK, excl. VAT

Next open English course:

 • September 25-26, 2023 in Copenhagen

 

Business Facilitator Uddannelsen

Certified Professional Business Facilitator certificeringsuddannelse på dansk.

8 dage over 4 moduler over 4 måneder
29.800,- kr, ekskl. moms

BFU, Hold 45, Efterår 2023
Afholdes i København
5. september - 11. december 2023
(5 ledige pladser på BFU Hold 45)

BFU, Hold 46, Efterår 2023
Afholdes i Aarhus
11. september - 14. december 2023
(4 ledige pladser på BFU Hold 46)

BFU, Hold 47, Forår 2024
Afholdes i København
11. marts - 12. juni 2024

BFU, Hold 48, Forår 2024
Afholdes i Aarhus
18. marts - 17. juni 2024

 

Virtuel facilitering af workshops og møder

1 dags ONLINE kursus, kl. 9:00-16:00
Afholdes virtuelt via Microsoft Teams.
Kursuspris 6.450,- kr, ekskl. moms

Næste åbne kursus:

 • Torsdag den 28. september 2023

 

Grafisk facilitering i praksis

1 dags kursus, kl. 9:00-16:00
Kursuspris 6.450,- kr, ekskl. moms
Afholdes i København og i Aarhus

Næste åbne kurser:

 • 21. september 2023 i København
 • 25. oktober 2023 i Aarhus
 • 7. december 2023 i København

 

Gratis online minikursus

1½ times gratis online minikursus i værdiskabende facilitering.

Lær om hvad facilitering er, hvad en facilitator skaber af værdi, hvordan facilitatoren holder overblikket, og få et par konkrete eksempler på værktøjer.

Minikurset er består af 4 korte videoer på hver cirka 20 minutter, som du kan se direkte på hjemmesiden.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har trænet og uddannet facilitatorer i mere end 20 år, og har uddannet mere end 8.500 facilitatorer

Alle kurser, uddannelser og workshops kan leveres på dansk eller engelsk og kan gennemføres fysisk eller virtuelt

Vi holder kurser og certificeringsuddannelser i København og i Aarhus

Læs mere om dine mange muligheder nedenfor

Faciliteringskurser og uddannelser

Værdiskabende facilitering, Grafisk facilitering og Virtuel facilitering

Lær kunsten at facilitere professionel resultatskabelse med ro, overblik og overskud. Lær at skabe rammerne for optimalt samarbejde, hvor du involverer og engagerer deltagerne, håndterer vanskelige situationer og sikrer et højkvalitets resultat, som alle deltagerne forstår, bakker op bag og tager ejerskab for.

 

Tilpassede kurser og uddannelser

Står du med et specifikt ønske om et tilpasset kursus eller uddannelse for din virksomhed eller myndighed, vil vi rigtig gerne levere et skræddersyet kursus, som specifikt opfylder jeres læringsmål, kompetenceønsker og konkrete udfordringer.

Mange virksomheder og myndigheder bruger dette som en fast del af deres kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 

Gratis minikursus i facilitering, online

Oplev vores gratis 1½-times online minikursus i værdiskabende facilitering.

Minikurset består af 4 korte videoer af cirka 20 minutters varighed hver. Du kan frit se videoerne, så mange gange du har lyst til.

Du lærer om facilitering, får et par brugbare værktøjer og får mulighed for opleve hvordan en professionel facilitator arbejder med rammeværk, modeller og forståelsesrammer, til at skabe klarhed, fremdrift og værdiskabelse når der faciliteres.

 

Lej en professionel facilitator

Lad os planlægge, designe og facilitere din næste vigtige workshop, seminar eller konference.

Så kan du koncentere dig om at deltage og bidrage, mens vi sørger for rammerne, fremdrift, involvering, engagement, god stemning og fantastiske resultater.

 

Workshop koncepter, lige til at bruge

Få fordel af de mange workshops, vi allerede har afholdt.

Når vi har afholdt workshop gentagne gange, videreudvikler vi den til et genbrugeligt koncept, dvs. en færdig pakke, som nemt kan tilpasses til dine præcise behov.

Det betyder, at du kan spare meget tid, når grovstrukturen ligger klar og workshoppen er gennemprøvet allerede. Den skal blot tilrettes til dine specifikke ønsker og behov.

 

Kontakt os for personlig samtale

Vi håber at du fandt det du kom for på vores hjemmeside.

Måske har du yderligere spørgsmål, eller ønsker at afklare noget i forhold til workshops, kurser eller uddannelse.

Vi vil rigtig gerne tale med dig, og du inviteres til at kontakte os, enten på mail eller telefon. Vi kan også aftale et online møde på Teams eller Zoom.