Workshop koncepter

Når vi holder workshops, og kan se at workshoppen har potentiale for andre kunder, videreudvikler vi workshoppen til et koncept, dvs. en færdig pakke, som nemt kan justeres og tilpasses til andre kunders præcise behov.

Dette gør, at du som kunde kan spare meget tid og mange penge, da du kan tage udgangspunkt i hvad vi allerede har udviklet, og vi kun skal bruge tid på at tilpasse og justere, så det præcist matcher dine mål og ønsker.

Workshop koncepter – Skabeloner for workshops

Vi har planlagt og faciliteret virkelig mange workshops, og der er visse temaer som går igen i de workshops vi afholder. Nedenfor har vi samlet et antal af de workshop typer vi ofte afholder, og derfor har videreudviklet til workshop koncepter, som direkte kan afholdes, eventuelt med større eller mindre tilpasninger, alt efter de præcise mål og ønsker, du har til din workshop.

Ideen med workshop koncepterne er at spare tid og penge, og samtidig øge kvaliteten, ved at have gennemprøvede workshop koncepter, du kan være tryg ved at benytte.

Team leveregler / samarbejdsaftaler workshop

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab udarbejdet konkrete leveregler / samarbejdsaftaler for hvad de forventer af hinanden og hvordan de samarbejder optimalt.

Mødekultur workshop

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab udarbejdet og konkretiseret et sæt af aftaler for hvordan møder afholdes i organisationen. Der er etableret og sikret opbakning til klare forventninger til både deltagere og mødelederen, både før, under og efter møder.

Optimale Rammer for den hybride arbejdsplads

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab defineret rammerne for den hybride arbejdsplads, herunder fordeling af hjemme/onsite arbejde, kommunikationsformer, faste mødedage og intern koordinering af opgaver, fremdrift og afhængigheder.

LEadership Compass workshop – Organizational alignment

Når workshoppen er slut, har ledelsesteamet etableret klare og tydelige samarbejds- og interaktionsaftaler, samt konkretiseret og operationaliseret virksomhedens værdier til konkrete aftaler, som alle forstår, bakker op bag og tager ansvar for.

Øge Bæredygtigheden i produktion

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab lavet og sikret opbakning til en konkret plan for at øge bæredygtigheden i produktionen, i forhold til et konkret fastsat mål.

Forebygge stress på arbejdspladsen

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab identificeret de primære stress-faktorer på arbejdspladsen, samt konkrete tiltag til at minimere eller eliminere disse.

Produkt udvikling – Sikre strategisk markedsposition

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab udarbejdet beskrivelser af kundeoplevelser for fremtidige brugsscenarier, og deraf afledte krav til fremtidige produkter. Kravene valideres og kvalitetssikres ved tilstedeværelse af alle relevante dele af organisationen, samt de primære kundesegmenter.

Attraktiv arbejdsplads

– for nuværende og fremtidige medarbejdere

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab identificeret de primære områder / indsatser, som gør virksomheden til en attraktiv arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere. Hvert af disse områder suppleres så med konkrete aktionspunkter og indsatser, for at sikre virksomhedsns attraktivitet, til at kunne tiltrække, rekrutere og bevare medarbejdere og ledere.

Fælles kultur

– ved sammenlægning af afdelinger eller virksomheder

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab identificeret styrker og potentielle udfordringer, ved de forskellige kulturer, der skal samles. Dette holdes op mod de strategiske mål for den nye og samlede organisation, og teamet udarbejder en eksplicit beskrivelse af, hvad de ønsker og forventer af hinanden, i en forbedret fælles, tryg og stærk kultur.

Opstart af netværk / projekt

Når workshoppen er slut, har teamet i fællesskab klarhed over hvad det er for en opgave de skal løse, hvem hinanden er, hvad hver deltager bringer ind i teamet, konkrete samarbejdsaftaler og en fælles forståelse for den plan der umiddelbart skal igangsættes.

Ved netværk er der identificeret de emner / temaer, som ønskes behandlet på de kommende netværksmøder, og de første 3 møder er planlagt.

Lessons Learned / Retrospective

Når workshoppen er slut, har projektteamet haft en fri mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer fra projektet. Både hvad der gik rigtig godt, og hvad der bør gøres på en anden måde, næste gang et lignende projekt skal afholdes. Målet er at lære og sikre kontinuerlig forbedring af måden, projekter ledes og udføres på.

Løft arbejdsglæden i teamet / Forbedring af trivslen i teamet

Når workshoppen er slut, har teamet haft mulighed for frit og ærligt at dele erfaringer omkring deres oplevelse af arbejdsglæden og trivslen i teamet. Der er plads til at være ærlig og facilitatoren sikrer at fokus er på at lære og ikke at pege fingre af teammedlemmer. Herefter identificeres de primære indsatsområder, og teamet udarbejder i fællesskab en plan for hvad de særligt har fokus på de kommende 3 måneder.

Det starter med en mail eller et telefonopkald
– og følges op af et eller flere planlægningsmøder

Alle workshops og møder er forskellige, og ovenstående workshop koncepter er eksempler på de mange workshops, vi har afholdt og har konceptualiseret.

Selv om vi har holdt en type workshop mange gange, er det altid dine præcise ønsker og behov, der ender med at definere den præcise form for netop din workshop.

Typisk starter kommunikationen med en mail eller et telefonopkald, for at afklare de helt overordnede rammer og ønskede resultater/leverancer.

Herefter følger et eller flere planlægningsmøder, fysisk eller virtuelt, hvor de præcise mål og leverancerne konkretiseres samt ønsker og krav til workshoppen/mødet fastlægges, herunder deltagerantal, forventede udfordringer, modstand, opbakning, sted og ønskede datoer.

Herefter designer vi workshoppen eller mødet, så de ønskede resultater/leverancer nås med en sammenhængende og optimal proces.  Det hele foregår i tæt samarbejde med dig som kunde og modtager af resultaterne fra workshoppen.

Kontakt Peter direkte, for at høre hvordan vi kan hjælpe med at planlægge og facilitere din næste workshop, konference, seminar, netværk, møde.

Peter Grumstrup - Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter Grumstrup
Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Mail: info@facilitators.dk

Mobil: 61263008

Udvalgte kunder

Du er i trygge og kompetente hænder i samarbejdet med os.

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde med mange myndigheder, virksomheder og NGO'er gennem årene. Nedenfor er et udvalg af vores kunder.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har trænet og uddannet facilitatorer i mere end 20 år, og har uddannet mere end 8.500 facilitatorer

Alle kurser, uddannelser og workshops kan leveres på dansk eller engelsk og kan gennemføres fysisk eller virtuelt

Vi holder kurser og certificeringsuddannelser i København og i Aarhus

Læs mere om dine mange muligheder nedenfor

Faciliteringskurser og uddannelser

Certificeret Facilitator Uddannelse
Kursus i Værdiskabende Facilitering
Kursus i Grafisk Facilitering

Lær kunsten at facilitere professionel resultatskabelse med ro, overblik og overskud. Lær at skabe rammerne for optimalt samarbejde, hvor du involverer og engagerer deltagerne, håndterer vanskelige situationer og sikrer et højkvalitets resultat, som alle deltagerne forstår, bakker op bag og tager ejerskab for.

 

Tilpassede kurser og uddannelser

Står du med et specifikt ønske om et tilpasset kursus eller uddannelse for din virksomhed eller myndighed, vil vi rigtig gerne levere et skræddersyet kursus, som specifikt opfylder jeres læringsmål, kompetenceønsker og konkrete udfordringer.

Mange virksomheder og myndigheder bruger dette som en fast del af deres kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 

Gratis minikursus i facilitering, online

Oplev vores gratis 1½-times online minikursus i værdiskabende facilitering.

Minikurset består af 4 korte videoer af cirka 20 minutters varighed hver. Du kan frit se videoerne, så mange gange du har lyst til.

Du lærer om facilitering, får et par brugbare værktøjer og får mulighed for opleve hvordan en professionel facilitator arbejder med rammeværk, modeller og forståelsesrammer, til at skabe klarhed, fremdrift og værdiskabelse når der faciliteres.

 

Lej en professionel facilitator

Lad os planlægge, designe og facilitere din næste vigtige workshop, seminar eller konference.

Så kan du koncentere dig om at deltage og bidrage, mens vi sørger for rammerne, fremdrift, involvering, engagement, god stemning og fantastiske resultater.

 

Workshop koncepter, lige til at bruge

Få fordel af de mange workshops, vi allerede har afholdt.

Når vi har afholdt workshop gentagne gange, videreudvikler vi den til et genbrugeligt koncept, dvs. en færdig pakke, som nemt kan tilpasses til dine præcise behov.

Det betyder, at du kan spare meget tid, når grovstrukturen ligger klar og workshoppen er gennemprøvet allerede. Den skal blot tilrettes til dine specifikke ønsker og behov.

 

Kontakt os for personlig samtale

Vi håber at du fandt det du kom for på vores hjemmeside.

Måske har du yderligere spørgsmål, eller ønsker at afklare noget i forhold til workshops, kurser eller uddannelse.

Vi vil rigtig gerne tale med dig, og du inviteres til at kontakte os, enten på mail eller telefon. Vi kan også aftale et online møde på Teams eller Zoom.