Lej en professionel facilitator

Lad os stå for at planlægge og facilitere din næste vigtige workshop, konference eller møde.

Så kan du fokusere på at bidrage, mens vi står for alt det praktiske, sørger for rammerne, fremdrift, involvering og engagement – og sikrer at deltagerne skaber et konkret og brugbart højkvalitets resultat, som de alle forstår, bakker op bag og tager ejerskab for – og som du direkte kan bruge efter workshoppen.

Brug en professionel facilitator
og få succes med dine workshops, møder og netværk

Det kan være overvældende at skulle designe og afholde målrettede og værdiskabende workshops, møder, seminarer, konferencer og netværk.

Vi giver dig muligheden for at out-source det til os, så vi i tæt samarbejde med dig planlægger, faciliterer og følger op på dine møder, workshops og netværk.

Hos Facilitators har vi specialiseret os i at designe, planlægge, strukturere, afholde og følge op på succesfulde møder og workshops med op til 250 deltagere, således at du når dine ønskede resultater.

For at sikre optimalt udbytte, arbejder vi i tæt samarbejde med dig i alle faser fra planlægning og design til gennemførelse og opfølgning på de beslutninger, der træffes.

Vi garanterer vores leverancer, så vi påtager os det fulde procesansvar for de møder og workshops vi faciliterer.

Værdien af at bruge en professionel facilitator

En professionel facilitator er ekspert i at skabe og opretholde et trygt, produktivt og højkvalitets samarbejdsklima, hvor deltagerne interagerer, er engagerede og sammen skaber et optimalt resultat, som alle forstår, bakker op bag og tager ejerskab for.

Det har mange konkrete fordele, bl.a.

 • At du når dit mål med workshoppen/mødet – til tiden
 • Deltagerne motiveres og involveres aktivt fra start til slut
 • Formål, mål, roller, forventninger og ansvar er klart, forstået og accepteret af alle deltagere
 • Workshoppens/mødets sammenhæng i et større perspektiv er klart for deltagerne
 • Vi sikrer opbygning af tillid, åben kommunikation og et miljø, hvor kreativitet og ideer trives
 • Aktiv tids- og emnestyring i forhold til målet, så de rette emner behandles, og tidsplanen holdes
 • Minimering af modstand og sikring af opbakning bag beslutninger
 • Uønsket adfærd og konflikter, der ikke understøtter workshoppens/ mødets mål, håndteres professionelt, konstruktivt og løsningsorienteret
 • Klarhed, så alle deltagere hele tiden ved hvad der er besluttet, og der sikres løbende opbakning til beslutninger før nye emner behandles
 • Identificering af aktiviteter, tidsplaner og ejerskab
 • Efterfølgende implementering af og opfølgning på beslutninger

Vi kan også hjælpe med designet, og du faciliterer selv

Mange ledere, coaches, facilitatorer, konsulenter og medarbejdere holder rigtig mange workshops, og ofte har de ikke tid til at planlægge workshoppen lige så godt og grundigt som de gerne ville.

Her kan vi hjælpe. Vi kan tage et eller flere designmøder, fysisk eller på Teams, hvor vi gennemgår dit design for workshoppen og kommer med vores input til hvad der fungerer rigtig godt, og hvor du med fordel kan lave justeringer og være mere præcis, eller give mere plads til deltagerne.

Det behøver ikke at tage lang tid. Ofte tager designmøderne kun 2 timer, og resultatet er at du får et langt bedre design af din workshop. Værdien af dette er, at du så kan levere en helt fantastisk workshop, med et sammenhængende flow og med optimal involvering og udfordring af deltagerne, så de skaber det bedst mulige resultat.

Det starter med en mail eller et telefonopkald
– og følges op af et eller flere planlægningsmøder

Alle workshops og møder er forskellige. Typisk starter kommunikationen med en mail eller et telefonopkald, for at afklare de helt overordnede rammer og ønskede resultater/leverancer.

Herefter følger et eller flere planlægningsmøder, fysisk eller virtuelt, hvor de leverancerne konkretiseres samt ønsker og krav til workshoppen/mødet fastlægges, herunder deltagerantal, forventede udfordringer, modstand, opbakning, sted og ønskede datoer.

Herefter designer vi workshoppen eller mødet, så de ønskede resultater/leverancer nås med en sammenhængende og optimal proces.  Det hele foregår i tæt samarbejde med dig som kunde og modtager af resultaterne fra workshoppen.

Kontakt Peter direkte, for at høre hvordan vi kan hjælpe med at planlægge og facilitere din næste workshop, konference, seminar, netværk, møde.

Peter Grumstrup - Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Peter Grumstrup
Certified Professional Facilitator & Certified Trainer

Mail: info@facilitators.dk

Mobil: 61263008

Udvalgte kunder

Du er i trygge og kompetente hænder i samarbejdet med os.

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde med mange myndigheder, virksomheder og NGO'er gennem årene. Nedenfor er et udvalg af vores kunder.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har trænet og uddannet facilitatorer i mere end 20 år, og har uddannet mere end 8.500 facilitatorer

Alle kurser, uddannelser og workshops kan leveres på dansk eller engelsk og kan gennemføres fysisk eller virtuelt

Vi holder kurser og certificeringsuddannelser i København og i Aarhus

Læs mere om dine mange muligheder nedenfor

Faciliteringskurser og uddannelser

Certificeret Facilitator Uddannelse
Kursus i Værdiskabende Facilitering
Kursus i Grafisk Facilitering

Lær kunsten at facilitere professionel resultatskabelse med ro, overblik og overskud. Lær at skabe rammerne for optimalt samarbejde, hvor du involverer og engagerer deltagerne, håndterer vanskelige situationer og sikrer et højkvalitets resultat, som alle deltagerne forstår, bakker op bag og tager ejerskab for.

 

Tilpassede kurser og uddannelser

Står du med et specifikt ønske om et tilpasset kursus eller uddannelse for din virksomhed eller myndighed, vil vi rigtig gerne levere et skræddersyet kursus, som specifikt opfylder jeres læringsmål, kompetenceønsker og konkrete udfordringer.

Mange virksomheder og myndigheder bruger dette som en fast del af deres kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 

Gratis minikursus i facilitering, online

Oplev vores gratis 1½-times online minikursus i værdiskabende facilitering.

Minikurset består af 4 korte videoer af cirka 20 minutters varighed hver. Du kan frit se videoerne, så mange gange du har lyst til.

Du lærer om facilitering, får et par brugbare værktøjer og får mulighed for opleve hvordan en professionel facilitator arbejder med rammeværk, modeller og forståelsesrammer, til at skabe klarhed, fremdrift og værdiskabelse når der faciliteres.

 

Lej en professionel facilitator

Lad os planlægge, designe og facilitere din næste vigtige workshop, seminar eller konference.

Så kan du koncentere dig om at deltage og bidrage, mens vi sørger for rammerne, fremdrift, involvering, engagement, god stemning og fantastiske resultater.

 

Workshop koncepter, lige til at bruge

Få fordel af de mange workshops, vi allerede har afholdt.

Når vi har afholdt workshop gentagne gange, videreudvikler vi den til et genbrugeligt koncept, dvs. en færdig pakke, som nemt kan tilpasses til dine præcise behov.

Det betyder, at du kan spare meget tid, når grovstrukturen ligger klar og workshoppen er gennemprøvet allerede. Den skal blot tilrettes til dine specifikke ønsker og behov.

 

Kontakt os for personlig samtale

Vi håber at du fandt det du kom for på vores hjemmeside.

Måske har du yderligere spørgsmål, eller ønsker at afklare noget i forhold til workshops, kurser eller uddannelse.

Vi vil rigtig gerne tale med dig, og du inviteres til at kontakte os, enten på mail eller telefon. Vi kan også aftale et online møde på Teams eller Zoom.